Gracefield East Kowloon Christian Kindergarten and Nursery School | 基督教恩苗東九龍幼稚園 | 電話:2216 4106

環境及設施

大肌肉場地


唱遊室


圖書館


水的探索角及創意角


幼兒班課室


低班課室


高班課室


兩歲班課室

© 2020 基督教恩苗幼稚園 版權所有不得轉載。   網頁設計及維護 科擎科技有限公司 (IGT)